Projekty

Spolupráce s různými grafiky a produkčními skupinami při tvorbě webů a tiskovin, samostatné autorské a společné výstavy a volná tvorba.

Galerie